Lektvar

Co je Lektvar?

Naším cílem je vybudovat platformu, která se bude dlouhodobě soustředit na mapování a prezentaci studentské herní tvorby. V rámci herního vzdělávání budeme průběžně sledovat školní či vzdělávací instituce, které se do herní kultury v současnosti zapojují. Lektvar je přirozeně otevřen všem studentům a studentkám, bez ohledu na obor či typ školy, které aktuálně studují. Prioritou jsou pro nás hry jako takové! Máme zájem o všechny svobodné herní formáty, kam samozřejmě patří digitální, deskové či prostorové hry nebo experimenty.

Čím je Lektvar nyní?

Aktuálně Lektvar představuje kolekci deseti her (digitální i deskové) z vybraných středních a vysokých škol na našem území. Tuto kolekci budeme organicky rozšiřovat a vybrané herní projekty průběžně zapouzdříme do formátu putovní výstavy. Současně budeme výstavu prezentovat na různorodých festivalech či herně orientovaných prezentacích.

Bude Lektvar soutěž?

Ano! Lektvar bude unikátní studentská hra roku. Na ploše jednoho roku budeme nyní hledat adekvátní metodiku sběru a kategorizace her. Především nás však zajímá, jak pojmout samotné ocenění. Najdeme elegantní způsob, jak v této souvislosti zapojit spřízněné herní firmy a instituce.

Bude Lektvar festival?

Bude! Ve svém nejprostším měřítku bude Lektvar fungovat vždy jako výstava. Nicméně naše ambice je projekt posunout do více festivalového formátu, který obsáhne mnohem širší pole komunikace a působnosti. Lektvar přednášky, lektvar prezentace, lektvar promítání, lektvar vyhoření, lektvar motivace…

Kde už Lektvar byl?

4. 12. 2022 PAF - 21. Přehlídka filmové animace a současného umění

22. – 23. 10. 2022 Game Access Connect 2022